2/06/2016

my first 蘿蔔糕

各位觀眾:我第一次整啲蘿蔔糕好似成功了!淨係切料都用左三個鐘!原來咁辛苦!多謝嫲嫲以前年年都整俾我哋食!依家輪到我整俾佢食啦!